WEB TÌM KIẾM INOX HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Vật tư
Mác thép
Quy cách
Hiện tìm kiếm

Qui định về đăng tin

1. QUI ĐỊNH ĐĂNG TIN BÁN INOX

 1. Đăng ký tài khoản: Sử dụng thông tin các nhân để đăng ký hoặc thông qua Facebook/Gmail
 2. Hàng hóa phải có thật, thông tin qui cách hàng hóa chính xác với thực tế (Mác thép, độ dày, độ bóng...)
 3. Ảnh chụp (3 ảnh) phải đúng với hình ảnh thực tế: (1) tem nhà sản xuất, (2) bề mặt hàng hóa, (3) tổng thể hàng hóa
 4. Khai báo địa chỉ kho hàng phải đúng trên Google maps
 5. Trường hợp hàng đã bán phải chuyển sang trạng thái tin đăng sang "Hàng đã giao dịch xong"
 6. Thường xuyên kiểm tra và trả lời hộp thư (thông báo) của tài khoản đã đăng ký.
 7. Tin đăng sẽ bị xóa mà không cần báo trước nếu bị admin nhắc nhở tuân thủ theo các nội dung trên.

2. QUI ĐỊNH ĐĂNG TIN MUA INOX

 1. Đăng ký tài khoản: Sử dụng thông tin các nhân để đăng ký hoặc thông qua Facebook/Gmail
 2. Nhu cầu mua inox phải có thật, thông tin qui cách hàng hóa chính xác (Mác thép, độ dày, độ bóng...)
 3. Trường hợp hàng đã mua hàng xong phải chuyển sang trạng thái tin đăng sang "Hàng đã giao dịch xong"
 4. Thường xuyên kiểm tra và trả lời hộp thư (thông báo) của tài khoản đã đăng ký.
 5. Tin đăng mua sẽ bị xóa mà không cần báo trước nếu bị admin nhắc nhở tuân thủ theo các nội dung trên.