WEB TÌM KIẾM INOX HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Vật tư
Mác thép
Quy cách
Hiện tìm kiếm

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

  1. Nội dung tin đăng do các chủ tài khoản (user) cung cấp, admin không có quyền can thiệp và chỉnh sửa, thêm bớt nội dung.
  2. Thứ tự tin đăng là hoàn toàn tự động theo theo thời gian. Admin không can thiệp thứ tự ưu tiên
  3. Tin đăng bán: Trong trường hợp user chọn chế độ "lưu kho" thì tin đăng sẽ bị ẩn.